Bewoningsgeschiedenis Hoeksmeer

Op 31 oktober 2020 verschijnt het boek
Bewoningsgeschiedenis Hoeksmeer
van Mattheus Dijkema, bewerkt door Geert Vos

Schrijver is Mattheus Dijkema (*1934, †2019) die geboren werd op de boerderij “De Kleine Plaats” in Hoeksmeer. Gedurende vele jaren verdiepte hij zich in de historie van zijn geboortestreek Hoeksmeer. Helaas mocht hij de verschijning van zijn boek niet meer meemaken. Geert Vos bewerkte het manuscript tot een prettig leesbaar geheel. Het boek wordt gedrukt in ruim A4 formaat. Op de omslag een verbeelding van het polderlandschap en omgeving van molen De Meervogel.
Het bijzondere boek heeft een omvang van plm. 250 pagina’s. De gevarieerde tekst is rijk geïllustreerd met tal van oude foto’s.

Beknopt overzicht van de inhoud
In het boek wordt de geschiedenis van Hoeksmeer op overzichtelijke wijze in 10 hoofdstukken gepresenteerd. De auteur gaat minutieus op zoek naar sporen uit het rijke verleden. U zult ontdekken dat er veel huizen zijn verdwenen, maar ook dat er nog heel wat uit vroegere tijd bewaard is gebleven. De auteur laat de rijke geschiedenis van een klein gebied op zijn geheel eigen wijze tot leven komen.
Aan de orde komen:
– De geschiedenis van Hoeksmeer en zijn bewoners
– Boerderij Hoeksmeer
– Boerderij de Grote Plaats
– Boerderij de Kleine Plaats
– Boerderij ‘De verdwenen Plaats’
– Behuizingen Hoeksmeersterweg Oost, waaronder (verdwenen) boerderijen en woningen
– Behuizingen Hoeksmeersterweg West, waaronder (verdwenen) boerderijen en woningen
– Watermolen De Meervogel
– Historie Waterschap Noorder Hoeksmeersterpolder
Daarnaast zijn er diverse bijlagen waarin inventarissen van bewoners Hoeksmeer, notariële acten, extracten van koopacten, verkopingen en tal van andere bijzondere documenten zijn opgenomen.

Wanneer u nu intekent voor het boek, dan bent u er zeker van een exemplaar tegen de intekenprijs te ontvangen. Reserveren is ook belangrijk voor het bepalen van de oplage.
Het zou jammer zijn om achteraf mensen te moeten teleurstellen.

Beperkte oplage, aantrekkelijke prijs!
Verzeker u van een exemplaar van dit boek en vul de intekenbon in. Tot en met 10 oktober 2020 geldt voor dit waardevolle boek een intekenprijs van € 27,50.
Profiteer van deze bijzondere aanbieding!
Nadien is de prijs € 32,50.