Boek ‘J.P.J. Knol en Warffum door de jaren heen’ gepresenteerd

Warffum – Op maandag 21 juni jl. is het boek “J.P.J. en Warffum door de jaren heen” officieel gepresenteerd in het Spijslokaal van het Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum. Auteur Tjeerd Duursma uit Warffum overhandigde daarbij het eerste exemplaar aan de hoofdpersoon van het boek, de heer J.P.J. (Koos) Knol uit Warffum. Vanwege de Coronabeperkingen kon de feestelijke presentatie door slechts een 25-tal personen worden bijgewoond.

Namens de St. Uitgaven Noord-Groningen heette voorzitter Teun Juk alle aanwezigen van harte welkom. Hij vertelde dat het verhaal over Koos Knol en Warffum meer is dan een verhaal over de hoofdpersoon. Daarbij gaf hij aan dat het heel mooi is dat Koos Knol, 89 jaar inmiddels, zelf het boek in ontvangst mag nemen. “Koos Knol is maatschappelijk betrokken en nog steeds bijzonder scherp van geest. En dat stemt tot dankbaarheid en vreugde”. De organisatoren kozen ervoor om de presentatie op 21 juni, de langste dag van het jaar, te houden. Teun Juk: “Zo kan Koos Knol vandaag heel lang nagenieten van het boek. 21 juni 2021 zal dan ook de geschiedenis ingaan als de Langste dag van Koos Knol in Warffum”.

Vervolgens gaf auteur Tjeerd Duursma een toelichting op de ontstaansgeschiedenis van zijn boek. Hij heeft hiervoor vele gesprekken gevoerd en nader onderzoek gedaan. Er hebben heel wat uurtjes ingezeten. In de beginfase heeft hij interviews gedaan samen met Marja Spakman uit Oldenzijl, die hij daarvoor hartelijk bedankte. Ook bedankte hij Teun Juk die als eindredacteur optrad. Duursma: “Als nieuwkomer in Warffum viel het mij op dat iedereen Koos Knol kende en dat Koos overal in zat. Dat hij grote verdiensten op zijn naam had, werd aan mij al snel duidelijk. Door middel van dit boek krijgt hij de waardering die hem toe komt”. Toch is het boek geen biografie maar vooral een schets van de maatschappelijke veranderingen die zich gedurende het leven van de hoofdpersoon in Warffum hebben voorgedaan. Vervolgens overhandigde hij onder groot applaus het eerste exemplaar aan de hoofdpersoon.

Daarna was het woord aan de heer J.P.J. Knol die aangaf heel blij te zijn dat hij de verschijning van dit boek te midden van vele vrienden mocht meemaken. Hij bedankte de auteur, de uitgever en de drukker voor het vele werk dat zij samen hebben gedaan. Vervolgens sprak hij alle aanwezigen persoonlijk toe. Knol: “Er gaat van alles door je heen wanneer je een boek ziet waarin jezelf de hoofdpersoon bent. Toen ik vier jaar was, zat ik in ditzelfde gebouw op de Bewaarschool. Nu zijn we 85 jaar verder en ben ik over dezelfde steentjes als toen het gebouw binnen gelopen. Toch is er veel veranderd”.

Vervolgens reikte Teun Juk twee exemplaren van het boek uit aan auteur Tjeerd Duursma en aan Marja Spakman. Dit als dank voor hun inzet en het mooie resultaat. Teun Juk: “Wat best bijzonder is, is dat het een boek van, voor, door en over Warffumers is geworden. De hoofdpersoon van het boek een geboren en getogen Warffumer, de auteur van het boek woont in Warffum. Alle sponsoren van het boek, zoals fonds Jaco en de Grietjes Reindersstichting komen uit Warffum. De drukker komt uit Warffum. De uitgever staat er geregistreerd en ikzelf ben er geboren. En natuurlijk vindt de presentatie plaats in het prachtige museumcafé van Warffum. Dankzij deze combinatie voltrok zich een nieuw Wonder van Warffum”.

Tot slot kregen Tjeerd Duursma en Koos Knol nog een bos bloemen uitgereikt,  werd er een groepsfoto gemaakt en was tijd voor gezelligheid en ontmoeting.

Het boek kost €20,– en is te bestellen via onderstaande knop en verkrijgbaar bij de reguliere boekhandel.

Koos Knol en Tjeerd Duursma