Boek Verering heilige Anna gepresenteerd

Hattem – Burgemeester Marleen Sanderse nam jongstleden zaterdag het eerste exemplaar in ontvangst van het boek Verering van de heilige Anna in Hattem. Auteur Teun Juk overhandigde haar het boek tijdens een sfeervolle bijeenkomst in de Hattemse Andreaskerk. Burgemeester Sanderse gaf aan dat ze na het horen van de inleiding op het boek door Teun Juk zeer benieuwd is naar de inhoud ervan. Het boek ziet er prachtig uit aldus de burgemeester en ze zal het met buitengewone interesse gaan lezen. Volgens haar een aanrader.

Middagvoorzitter Hans Lambrechts opende de presentatie met een woord van welkom. Daarna las hij fragmenten uit het gedicht “de vergeten kaars” van de in 2013 overleden dichter Gerrit Krol. In de middeleeuwen brandden er altijd kaarsen in de Andreaskerk. Als gevolg van de Reformatie kwam aan dat gebruik einde. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw hebben tal van kerken de “vergeten kaars” herontdekt. Vandaar dat er deze middag in de Andreaskerk een groot aantal kaarsen was aangestoken.

De programma onderdelen werden omlijst door muzikaal orgelspel van Jaap Zwart. Hij verzorgde op het kleine, middeleeuwse orgel deze middag een viertal muzikale intermezzo’s. De door hem gekozen werken sloten prachtig aan op het tijdsgewricht van de 16de eeuw en de overgang van katholiek naar protestant rond 1580.

Alvorens over te gaan de uitreiking van het eerste exemplaar aan burgemeester Sanderse gaf Teun Juk een inleiding op zijn boek. “Iedereen heeft een moeder. Maar wie was de moeder van Maria, de moeder van Jezus? Het antwoord: zij heette Anna”. Vervolgens nam hij zijn gehoor mee in het verhaal van de heilige Anna en de betekenis daarvan voor Hattem in de 15de en 16de eeuw. Daarbij gaf hij uitleg over wat er uit die tijd nog te zien is in de Andreaskerk, zoals de bijzondere schilderingen van Christus als de Man van Smarten, de kerkheiligen Andreas en Catharina en het verhaal van Job. Teun Juk: “Bijzonder is ook de grafsteen van Michel Ernst van Bamberg, gemaakt door een kunstenaar-steenhouwer. Hij bezorgde de kerk in 1520 een bijzonder reliek. Een stukje bot van de rechterarm van de heilige Anna. Hij overleed in 1522 en ligt in de kerk begraven”.

Door de auteur werden vijf personen in het zonnetje gezet vanwege hun medewerking aan dit boek. Als eerste beeldend kunstenaar Dick. L. Baauw die twee prachtige verbeeldingen heeft gemaakt, waaronder de omslag van het boek. Daarna Gerrit Kouwenhoven, streekarchivaris van Epe, Hattem, Heerde. Hij was behulpzaam bij het onderzoek naar de middeleeuwse bronnen en las als eerste het manuscript. Als derde werd de heer Leen Weeda, voorzitter van Heemkunde Hattem in het zonnetje gezet. Deze vereniging vervulde een rol bij het aanvragen van subsidies en de PR-campagne rond het boek. Als vierde de heer Fré Sikkema, directeur van Drukkerij Sikkema uit het Groningse Warffum waar het boek is gedrukt. Tot Marianne Juk-Kamminga die veel foto’s maakte voor het boek. Allen kregen een zonnebloem en een passende attentie.

Na afloop van de officiële boekpresentatie was er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de kerk te bezichtigen. Velen maakten gebruik van de mogelijkheid om het eerder bestelde boek mee te nemen. De bestelde boeken kunnen deze week worden opgehaald bij de auteur of ze worden thuisbezorgd.

Het boek is vanaf 1 november verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandels, het Voerman Stadsmuseum en bij Teun Juk. Ook kan het digitaal worden besteld op de website www.uitgavennoordgroningen.nl De verkoopprijs is € 15,–.

Burgemeester Marleen Sanderse ontvangt het eerste exemplaar