Brochure Hoeksmeer

Boek over Bewoningsgeschiedenis Hoeksmeer

Op zaterdag 31 oktober 2020 verschijnt het boek “Bewoningsgeschiedenis Hoeksmeer”. Een bijzonder boek over de geschiedenis van het nabij Garrelsweer gelegen Hoeksmeer. Schrijver is de in 2019 overleden Mattheus Dijkema. Zijn tekst is bewerkt door Geert Vos uit Garrelsweer, voorzitter van de Stichting Historie Garrelsweer.

Zittend: Elly Mooibroek en Geert Vos. Staand: Carin Wiersema en Douwe Dijksterhuis.

Bijzonder boek
Schrijver Mattheus Dijkema (*1934, +2019) werd geboren op de boerderij “De Kleine Plaats” in Hoeksmeer. Gedurende vele jaren verdiepte hij zich in de historie van zijn geboortestreek Hoeksmeer.  Helaas mocht hij de verschijning van zijn boek niet meer meemaken. Geert Vos: “De Stichting Historie Garrelsweer wilde het levenswerk van Mattheus Dijkema niet verloren laten gaan.Vandaar dat wij besloten hebben, na een bewerkingsslag, het boek als eerbetoon toch uit te geven”. Geert Vos bewerkte het manuscript tot een prettig leesbaar geheel. Het boek wordt gedrukt in A-4 formaat. Op de omslag een verbeelding van het polderlandschap en omgeving van molen De Meervogel. De gekozen opzet maakt het boek aantrekkelijk voor een breed publiek. Geert Vos: “De publicatie zal elke inwoner en oud-inwoner van Garrelsweer en Hoeksmeer aanspreken. Maar ook anderen vinden veel van hun gading in dit boek”. Het boek heeft een omvang van plm. 250 pagina’s. De gevarieerde tekst is rijk geïllustreerd met tal van oude foto’s. De Stichting Historie Garrelsweer geeft het boek uit in samenwerking met de Stichting Uitgaven Noord-Groningen en Drukkerij Sikkema te Warffum.

Beknopt overzicht van de inhoud

Aan de orde komen: de geschiedenis van Hoeksmeer en zijn bewoners, Boerderij Hoeksmeer, Boerderij de Grote Plaats, Boerderij de Kleine Plaats, Boerderij ‘De verdwenen Plaats’, Behuizingen Hoeksmeersterweg Oost, waaronder (verdwenen) boerderijen en woningen. Maar ook de Behuizingen Hoeksmeersterweg West, waaronder (verdwenen) boerderijen en woningen, Watermolen De Meervogel en de Historie Waterschap Noorder Hoeksmeersterpolder. Daarnaast zijn er diverse bijlagen waarin inventarissen van bewoners Hoeksmeer, notariële acten, extracten van koopacten, verkopingen en tal van andere bijzondere documenten zijn opgenomen.  

Beperkte oplage

Voorzitter Teun Juk van de Stichting Uitgaven Noord-Groningen vertelt dat de oplage van het boek beperkt zal zijn. “Het is best bijzonder dat over een klein gebied als Hoeksmeer een dergelijk boek verschijnt. We hebben een brochure gemaakt voor de voorintekening. Deze brochure is huis aan huis verspreid in Garrelsweer en Hoeksmeer”. Het boek kost nu € 27,50. Na verschijning is de prijs € 32,50