De Molens van Uithuizen

Op zaterdag 12 oktober 2019 verschijnt het boek
“De Molens van Uithuizen, vijf eeuwen molenhistorie”

Een unieke uitgave. De gekozen opzet maakt het boek aantrekkelijk voor een breed publiek. De publicatie zal veel mensen met interesse voor geschiedenis van Uithuizen aanspreken. Het boek is samengesteld door Bob Poppen met medewerking van Jakob-Jan Medendorp jr.
De tekst is prettig leesbaar en bovendien goed gedocumenteerd. Het gebonden boek wordt gedrukt in bijna A-4 formaat.

Het zeer fraai uitgegeven boek heeft een omvang van 262 pagina’s, en is voorzien van een uitgebreid personenregister De gevarieerde tekst is rijk geïllustreerd met ruim 200 documenten en oude foto’s. Het boek wordt uitgegeven door de Stichting Uitgaven Noord-Groningen in samenwerking met Drukkerij Sikkema te Warffum.

Beknopt overzicht van de inhoud
In het boek wordt vijf eeuwen geschiedenis van Uithuizen verteld waarin de molens centraal staan. Er is veel nooit eerder gepubliceerd materiaal. De auteur beschrijft in volgorde van de tijd de geschiedenis van elf molens in de voormalige gemeente Uithuizen. De enige molen die bewaard is gebleven is de huidige molen De Liefde.

Het oudste bericht van een molen in Uithuizen stamt uit 1499. In 1628 zijn er een Olde en een Nye Meule. Molen De Liefde is in 1866 gebouwd. Er naast staat een molenaarshuis en de oude sarrieshut. Verder was er een pelmolen bij het Boterdiep en een houtzaag- en oliemolen. De koren- en pelmolen Aurora kent een bijzondere geschiedenis. Verder stonden er molens in’t Lage van de Weg, te Valom en in de Lauwerpolder. Daarnaast waren er rosmolens/stoommolens, grutterijen en mosterdmolens. En in het Wilgenbos stond een windmotor.
De boeren leverden het graan. De molenaars en hun knechten zorgden voor het meel en andere maalproducten. Zij vormden een onmisbare schakel in de economie van Uithuizen. Hun familiegeschiedenis wordt met veel genealogische gegevens beschreven.
Jacob-Jan Medendorp jr. bracht de kadastrale geschiedenis van de molens in beeld met veel kaartmateriaal.

Beperkte oplage, aantrekkelijke prijs!
Tot en met 1 september 2019 geldt voor dit waardevolle boek een intekenprijs van
€ 29,50.
Profiteer van deze bijzondere aanbieding! Nadien is de prijs € 39,50.
Wanneer u nu intekent, bent u er zeker van een exemplaar tegen de intekenprijs te
ontvangen. Reserveren is ook belangrijk voor het bepalen van de oplage. Het zou jammer zijn om achteraf mensen te moeten teleurstellen.