Grote Geert

Boekje over Kantster molen Grote Geert

Kantens – Molenaar Gerad Werkman was 4 oktober jl. 25 jaar molenaar op de dorpsmolen van Kantens. In het kader van de feestelijkheden rond dit jubileum mocht hij afgelopen vrijdag het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het boekje over zijn molen de Grote Geert. Auteur Bob Boppen uit Uithuizen bood hem het eerste exemplaar aan bij de molen. Ook wethouder Eltjo Dijkhuis van de gemeente Het Hogeland kwam langs om de jubilaris te feliciteren.

Molen de Grote Geert was voor deze bijzondere gelegenheid in de vlaggetjes gezet. Ook de Groninger vlag was in top gehesen. Als gevolg van de Coronaregels werd de boekpresentatie in de openlucht gehouden. Ook werd op het laatste moment besloten dat de kinderen van basisschool De Klinkenborg om die reden thuis zouden blijven. Desalniettemin was er een 25-tal aanwezigen. Familie, vrienden, collega-molenaars en personen van officiële instanties.

In zijn toespraak stond auteur Bob Poppen stil bij het 25-jarig molenaarschap van Gerard Werkman. In 1995 werd Werkman de opvolger van vrijwillig molenaar Menze de Jonge uit Kantens. In de jaren daarvoor was hij al regelmatig op de molen te vinden als hulp en vervanger van De Jonge. Poppen: “Je kunt er tevens prat op gaan al veertig jaren rond te lopen met een tik van de molen en dat nog leuk te vinden ook”. Bop Poppen noemde dat in de tijd van de gemeente Eemsmond er altijd prettig overleg was met de gemeente als eigenaar van de molens. Nu de molens in bezit zijn van gemeente Het Hogeland wil het nog niet zo vlotten met het overleg. Hij sprak de wens uit dat het noodzakelijke overleg over beheer en onderhoud van de molens toch op korte termijn met de wethouder en zijn ambtenaren mag plaatsvinden. Tot slot noemde hij dat het boekje over Molen ‘Grote Geert’ en de verdwenen molens van Kantens nummer 12 is in de reeks Monumenten in Noord-Groningen, een initiatief van Teun Juk die tevens voorzitter van de Stichting Uitgaven Noord-Groningen is. Vier van de twaalf beschreven monumenten zijn molens, namelijk De Goliath in de polder achter Roodeschool, De Liefde in Uithuizen, De Hoop in Middelstum en nu dus de Grote Geert in Kantens. Vervolgens overhandigde Poppen het eerste exemplaar aan molenaar Gerad Werkman en het tweede exemplaar aan wethouder Eltjo Dijkhuis van de gemeente Eemsmond.

Tweede spreker was Teun Juk. Hij legde uit dat een molen feitelijk een ingewikkelde machine is met grote wieken die de wind vangen. Zonder wind kan deze machine niet draaien. Hij noemde dat Bob Poppen in het boekje uitlegt hoe die machine elkaar zit. Teun Juk: “Het bedrijfsleven heeft vakmensen nodig. De vakmensen van de toekomst zijn de leerlingen van basisschool De Klinkenborg. Daarom krijgen alle leerlingen een exemplaar van dit boekje. Dicht bij huis kunnen de leerlingen iets leren over techniek door een bezoek te brengen aan de molen”. Het schetste de veelzijdigheid van het beroep van molenaar. De molenaar leeft immers van de wind. Teun Juk: “Je moet als molenaar dus ook soort Gerrit Hiemstra of Piet Paulusma zijn”. Hij sprak de hoop uit dat een van de kinderen op de basisschool straks de opvolger van Gerard Werkman wordt. Vervolgens overhandigde hij de auteur een exemplaar van het boekje. Tot slot bedankte hij SNS Fonds Middelstum die dankzij een financiële bijdrage de uitgave van het boekje mede mogelijk heeft gemaakt.

Daarna was het woord aan wethouder Eltjo Dijkhuis van gemeente Het Hogeland. Hij feliciteerde Gerard Werkman van harte met zijn jubileum en overhandigde hem een tasje met cadeau’s. Hij noemde dat het belangrijk is dat er mensen zijn zoals Gerad Werkman die de molens in de gemeente draaiende houden. Molens zijn immers cultureel erfgoed en ze bepalen voor een deel de identiteit van een dorp. Tot slot deed hij de toezegging dat het gevraagde overleg met de molenaars uit de voormalige gemeente Eemsmond zeer binnenkort zal plaatsvinden. Dijkhuis: “Jullie kunnen een uitnodiging tegemoet zien!”.

Gerad Werkman bedankte iedereen voor hun inbreng en aanwezigheid. Hij gaf aan het werk met veel plezier te doen. Het is bovendien leuk om aan kinderen en volwassenen te laten zien hoe de molen werkt. De molen van Kantens is in 1852 verhoogd en daardoor veel hoger dan andere molens. Als je bovenop de stelling staat, dan merk je dat pas. De molen heet met recht Grote Geert.

De boekpresentatie werd afgesloten met een gezamenlijk fotomoment. Gedurende de verdere middag brachten tal van inwoners van Kantens een bezoek aan de molen om de jubilaris te feliciteren.

Wethouder Eltjo Dijkhuis, auteur Bob Poppen, molenaar Gerard Werkman en voorzitter Uitgaven Noord-Groningen Teun Juk. (foto: Blad, Fred Reiffers)