Hoeksmeer

Boek bewoningsgeschiedenis Hoeksmeer officieel gepresenteerd

Garrelsweer – Op donderdag 5 november jl. werd het eerste exemplaar van het boek Bewoningsgeschiedenis Hoeksmeer overhandigd aan mevrouw J. Dijkema-Venema. Zij is de weduwe van de auteur van het boek, de in 2019 overleden Mattheus Dijkema. Voorzitter Geert Vos van de Stichting Historie Garrelsweer ging hiervoor speciaal naar Leek waar mevrouw Dijkema woont.

Vanwege de Coronamaatregelen moest de officiële boekpresentatie in het dorpshuis van Garrelsweer helaas worden afgelast. Vandaar dat werd besloten voor een overhandiging in kleine kring. Mevrouw Dijkema was zeer ingenomen met het feit dat het levenswerk van haar man nu in boekvorm is verschenen. Zij gaf aan blij te zijn dat hij de conceptversie van het boek nog heeft kunnen zien en becommentariëren. Ook bedankte zij de heer Vos en de Stichting Uitgaven Noord-Groningen voor hun inzet om het boek te laten verschijnen.  

Geert Vos uit Garrelsweer heeft het manuscript van Dijkema bewerkt tot een prettig leesbaar geheel. Er hebben heel wat uurtjes ingezeten. Vos noemde dat hij boek ziet als een monument voor Mattheus Dijkema, “Het is jammer dat hij de verschijning ervan zelf niet meer heeft mogen meemaken”.

Als voorzitter van de Stichting Historie Garrelsweer is hij er trots op dat de bewoningsgeschiedenis van Hoeksmeer nu is uitgezocht en vastgelegd. Geert Vos: “Onze stichting houdt zich bezig met het verzamelen van historisch materiaal. Daarnaast proberen we de geschiedenis dichter bij de mensen te brengen. Het boek over de bewoningsgeschiedenis van Hoeksmeer past hier goed bij”.

Het boek kost € 32,50 en is te bestellen via www.uitgavennoorgroningen.nl en verkrijgbaar via de boekhandel.  

Op de foto staan mevrouw J. Dijkema-Venema en de heer G. Vos