J.P.J. Knol

Op maandag 21 juni 2021 verschijnt het boek:

J.P.J. Knol
en Warffum door de jaren heen

Een unieke uitgave.
De gekozen opzet maakt het boek aantrekkelijk voor een breed publiek. De publicatie zal veel mensen met interesse voor de geschiedenis van Warffum aanspreken. Het boek is samengesteld door Tjeerd Duursma. De tekst is prettig leesbaar en bovendien goed gedocumenteerd. Het boek wordt gedrukt in een formaat van 17 x 24 cm.
Het prachtige boek heeft een omvang van plm. 120 pagina’s. De gevarieerde tekst is rijk geïllustreerd met plm. 100 documenten en oude foto’s.
Het boek wordt uitgegeven door de Stichting Uitgaven Noord-Groningen in samenwerking met Drukkerij Sikkema te Warffum.

Beknopt overzicht van de inhoud
Het verhaal over Koos Knol en Warffum is meer dan een verhaal over de hoofdpersoon. Het is een schets van de maatschappelijke veranderingen die zich tijdens zijn leven hebben voorgedaan. Tjeerd Duursma: “Als nieuwkomer in dit gebied troffen me de verhalen van de mensen. Dan opent zich een wereld van dingen die zich in dit gebied hebben afgespeeld”.

In het boek wordt 90 jaar geschiedenis van Warffum verteld rond het leven van de hoofdpersoon. Het is het verhaal van een dorp in verandering. Iedereen in Warffum kent JPJ. Hij is iemand die bestuurlijk buitengewoon actief was en is. De auteur beschrijft in volgorde van de tijd een levensgeschiedenis. Zijn vroege jeugd op Klein Zeewijk, de lagere schooltijd en de Tweede Wereldoorlog, het kleinschalige dorpsleven, vakanties en ontspanning, het landbouwonderwijs. En dan de eerste baan op boerderij Groot Klooster. De mechanisering in de landbouw doet zijn intrede en velen zoeken werk buiten deze sector. Dat brengt Koos Knol bij de Stichting Noord-Groningen. Het daar opgebouwde netwerk komt hem van pas bij Op Roakeldais, het Groene Kruis, contacten over de grens en tal van andere bestuursfuncties. Koos Knol heeft een liberale inslag en was actief voor de JOVD en later als gemeenteraadslid voor de VVD. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling van verkeer en vervoer en de rol van de hoofdpersoon als auteur en man met interesse voor geschiedenis. Tot slot is een levensloop als bijlage opgenomen.

Beperkte oplage, aantrekkelijke prijs!
Tot en met 21 mei 2021 geldt voor dit waardevolle boek een intekenprijs van €15,00.
Profiteer van deze bijzondere aanbieding! Nadien is de prijs €20,00.
Wanneer u nu intekent, bent u er zeker van een exemplaar tegen de intekenprijs te ontvangen. Reserveren is ook belangrijk voor het bepalen van de oplage. Het zou jammer zijn om achteraf mensen te moeten teleurstellen.