Presentatie boek Holwierde

Holwierde – Op zaterdag 13 mei jl. werd in een vol dorpshuis De Heekt te Holwierde het boek van meester De Boer over zijn geboortedorp gepresenteerd. Burgemeester Ben Visser van gemeente Eemsdelta nam het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van de auteur.

Na inleidende woorden van dagvoorzitter Teun Juk was het woord aan de 96-jarige auteur Edze de Boer. Hij vertelde de aanwezigen hoe hij geïnspireerd werd tot het schrijven van dit boek. Hij sprak over “de hoogst interessante geschiedenis van mijn geboortedorp” en gaf de toehoorders een inkijkje in de boeiende geschiedenis van Holwierde. Hij legde uit dat er veel werk is verzet voordat het boek klaar was. Tegen burgemeester Visser: “Het is een prachtig boek geworden om te zien. Ik hoop dat u van geschiedenis houdt”. Daarna overhandigde hij het eerste exemplaar aan de heer Visser. Burgemeester Visser gaf aan dat hij veel waardering en respect heeft voor het werk dat De Boer heeft verricht. Hij heeft ontdekt dat Holwierde een mooi dorp is en zal met genoegen het boek lezen om er nog meer over te weten te komen. Hij complimenteerde de heer De Boer met het boek “Holwierde en zijn oudste geschiedenis”. Namens de Stichting Boerderijenboek Holwierde zette de heer Bart Bos de auteur in het zonnetje. Hij bedankte hem voor het vele werk dat hij voor de geschiedenis van deze streek heeft gedaan. Tot slot bedankte Teun Juk de subsidiegevers die hebben geholpen om de uitgave mogelijk te maken: St. Boerderijenboek gemeente Bierum, Fonds Eemsmond, Waterschap Noorderzijlvest en RWE. Voor meer informatie  www.uitgavennoordgroningen.nl

Burgmeester Ben Visser spreekt de heer De Boer toe
Voorzitter Teun Juk en Edze de Boer