Verslagen eerdere uitgaven
Boekpresentatie in ’t Nijkerkje: Stijlvol en emotioneel
Oosteinde - Onder grote belangstelling werd zaterdag in ‘t Nijkerkje te Oosteinde het boek “Verloren en Herwonnen Vrijheid” gepresenteerd. Burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond nam daarbij het eerste exemplaar in ontvangst van eindredacteur Teun Juk.


De nationale driekleur prijkte op het torentje van de kerk in Oosteinde. Bij de ingang stond een oude Canadese jeep met de chauffeur in vol ornaat de bezoekers op te wachten. En binnen was er een tentoonstelling ingericht met het thema van heb boek dat de geschiedenis van Roodeschool, Oosteinde en Oudeschip tijdens de Tweede Wereldoorlog beschrijft. Samenstellers zijn Bert Bultena, Dette van der Molen, Hillechien Hilberink, Albert Bosch en Teun Juk die tevens de eindredactie deed. 
In zijn openingswoord schetste Bert Bultena hoe de samenstellers in gesprekken met (oud)inwoners heel veel verhalen en documenten naar boven hebben gehaald. Zonder hulp van velen was het niet mogelijk geweest dit boek te maken. 
Vervolgens hield Teun Juk een inleiding over de inhoud en betekenis van het boek. “Ze hebben ons beroofd van onze vrijheid, van ons levensplezier, ons geluk, van onze reden om te bestaan”. Hij schetste de dilemma’s waar mensen in oorlogstijd mee te maken hebben gehad. “Durf je een Joodse onderduiker in huis te nemen of vind je het risico te groot?”. Dilemma’s waar we ook nu nog mee te maken hebben. “Wat doet oorlog met ons? Zijn vluchtelingen bedreigend of bieden we onderdak?” Ook in de huidige tijd kunnen we nog lering trekken uit de situatie van toen. “Dit boek is klaar. Maar met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de lessen die daaruit getrokken kunnen worden, zijn wij nog niet klaar”. 
Daarna overhandigde Teun Juk het eerste exemplaar van het boek aan burgemeester Marijke van Beek. Zij gaf aan ingenomen te zijn met de verschijning van het boek, omdat uit de oorlogsperiode weinig is vastgelegd van de geschiedenis in dit deel van de gemeente. Om de interesse te wekken van de jeugd zijn door de gemeente de middelen beschikbaar gesteld om 50 boeken ter beschikking te stellen aan basisschool “De Dobbe”. Zij bedankte de samenstellers voor dit prachtige initiatief. 


Tussen de sprekers door was er orgelspel door Jaap Rijzinga en werd een speciaal bevrijdingslied gezongen. Dit lied, dat kort na de oorlog op het repertoire van de plaatselijke zangvereniging stond, is aan de vergetelheid onttrokken door oud-inwoner Jan Schelhaas, die zich zelfs de noten herinnerde. 
Een bijzonder moment was het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Onder het noemen van de namen door Hillechien Hilberink en Dette van der Molen, werden  lichtjes aangestoken bij de foto’s van de tien omgekomen plaatsgenoten. Dit gebeurde door direct nabestaanden en personen die dicht bij de families staan, een emotioneel en waardig gebeuren. De ceremonie werd afgesloten met het zingen van het Wilhelmus
Tot slot bedankte Bert Bultena allen die een bijdrage aan het boek hadden geleverd. Daarna was er volop ruimte voor ontmoeting en het bekijken van de expositie met spullen uit de oorlog bekijken. Het boek kosten € 25,-- en is te koop in de boekhandel en bij de Stichting Uitgaven Noord-Groningen in Warffum, 
Leens – Op vrijdag jl. werd het boek Op Huninga feestelijk gepresenteerd in de Museumboerderij van landgoed Verhildersum. Samensteller Tjeerd Duursma overhandigde daarbij het eerste exemplaar aan de heer Barend Scholten uit Paterswolde.

In een volgepakt museumcafé waren ruim 70 personen, waaronder het voltallige college van De Marne, getuige van de presentatie van het boek Op Huninga. De gedenkwaardige geschiedenis van  het echtpaar Clevering en T.F. Clevering-Meijer op het Hoogeland. 
Namens de Stichting Uitgaven Noord-Groningen heette voorzitter Teun Juk iedereen hartelijk welkom. Hij vertelde de aanwezigen dat samensteller Tjeerd Duursma een prestatie van formaat heeft geleverd. “Begonnen met helemaal niets, is hij geëindigd met een prachtig en monumentaal boek over het echtpaar Clevering-Meijer”.


Samensteller Tjeerd Duursma hield een inleiding waarbij hij inging op de maatschappelijke betekenis van het echtpaar. Clevering was een Groninger boer, maar daarnaast ook waterschapbestuurder en iemand met een ruime culturele belangstelling. “Een gentleman die mensen in hun waarde liet en via het harmoniemodel streefde naar oplossingen”. Mevrouw Clevering-Meijer vond hij moeilijker te doorgronden. Gaandeweg ontdekte hij dat deze gedreven vrouw ook een hele gevoelige, warme kant had. Zij is van grote betekenis geweest voor o.a. Verhildersum en Domies toen. “Het was een voorrecht om dit boek te mogen maken”
Vervolgens overhandigde Duursma het eerste exemplaar aan de heer Barend Scholten, 90 jaar inmiddels, en de eigenlijke initiatiefnemer van het project. De heer Scholten vond dat het verhaal van dit bijzondere echtpaar niet zomaar achter de horizon zou mogen verdwijnen en vond Duursma bereid de klus te klaren. Hij was blij en dankbaar dat hij het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen. 
Daarna zette Duursma zijn mede-auteurs in het zonnetje.  Ook Alfred van Hall, dijkgraaf van Hunze en Aa’s, werd in het zonnetje gezet. Van Hall was voor Duursma gedurende het hele project een steun en toeverlaat geweest. Onder toeziend oog van onder andere collega Bert Middel van waterschap Noorderzijlvest las Van Hall een prachtig gedicht voor over Ru Clevering toen die al hoogbejaard was.
Tot slot zette Teun Juk samensteller Tjeerd Duursma in het zonnetje. Hij vertelde dat samensteller Tjeerd Duurma, oud-rechter in Groningen,  tijdens het project heel wat kilometers had afgelegd om mensen te bezoeken. “Wat dat betreft is het een echte rijdende rechter”, zo grapte Juk.  Hij overhandigde de samensteller een exemplaar van het boek en enige ‘versnaperingen’ en zijn levenspartner Anne Tjaaktje Oosterhuis een bos bloemen. 
De bijeenkomst werd van muzikale intermezzi voorzien door het duo Boon en Van Gieken, met fluit, accordeon en trekharmonica. Een warm applaus viel hen ten deel. 
Het boek dat € 29,50 kost is verkrijgbaar in de reguliere boekhandel, bij Verhildersum en via www.uitgavennoordgroningen.nl 
Loppersum - Op vrijdag 9 november 2012 is het boek Een zelfbewust dorp. Loppersum in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw verschenen.

Samenstellers zijn Wil Scheltens en Ben Scheltens. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Loppersum werd het eerste exemplaar uitgereikt aan oud-Lopster Henk van der Munnik, wiens vader J.D. van der Munnik gedurende een reeks van jaren burgemeester van Loppersum is geweest.


Na een woord van welkom door burgemeester A. Rodenboog hielden Wil Scheltens en Ben Scheltens ieder een inleiding over hun boek. De jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, zijn de jaren van hun jeugd. In het boek worden persoonlijke herinneringen gekoppeld aan die van anderen, aangevuld met historische feiten en wetenswaardigheden. In het boek zijn veel foto's opgenomen. De auteurs overhandigden elkaar het tweede en derde exemplaar. Het vierde exemplaar werd door Teun Juk, voorzitter van de St. Uitgaven Noord-Groningen uitgereikt aan burgemeester Rodenboog van Loppersum. Het was een druk bezochte bijeenkomst in de raadszaal van Loppersum.
3 november 2012

Het boek Uithuizer polders in woord en beeld gepresenteerd.
Op 3 november 2012 is in het gemeentehuis van Eemsmond te Uithuizen het boek Uithuizer polders in woord en beeld officieel gepresenteerd. De samenstellers Jan Ekema en Teun Juk overhandigden de eerste exemplaren aan de leden van het college van burgemeester en wethouders van Eemsmond.

In een volle raadzaal opende burgemeester Marijke van Beek de bijeenkomst. Een bijzonder woord van welkom was er voor de familie Bolt uit Rotterdam. Het werk waar hun in 2009 overleden vader Alje Bolt aan begonnen was, is met het verschijnen van dit boek voltooid. 
Vervolgens declameerde Kunny Luchtenberg twee van twaalf door haar zelf geschreven gedichten die opgenomen zijn in het boek. Zij vertelde dat Siemon Reker de gedichten voor haar had gescreend op een juist taalgebruik van het Hogelandsters.

Teun Juk hield daarna een inleiding over de totstandkoming van het boek en maakte met de aanwezigen een wandeling door de polder aan de hand van lichtbeelden. Daarbij stond de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied centraal. Hij gaf aan dat de aanwezigen getuige waren van een zeer bijzondere gebeurtenis. “In de eerste plaats is er bijna 10 jaar met tussenpozen aan gewerkt. Je zou kunnen zeggen, het was een olifantsdracht. Ook het resultaat lijkt op een olifantje, want het boek is maar liefst 600 pagina’s dik. In de tweede plaats is het bijzonder omdat het voltallige college hierbij aanwezig is”. Hij daarbij verwees naar het nieuwe regeerakkoord waarbij gemeenten als Eemsmond moeten worden opgeheven om plaats te maken voor gemeenten van 100.000 inwoners. “Ik verzeker u dat de afstand tussen bestuur en burger dan vele malen groter zal zijn dan nu. Het is dan ondenkbaar dat er een voltallig college optreedt als gastheer bijeen bijeenkomst als deze. Ik ben tegenstander van dit onzalige plan. Grote gemeenten zijn namelijk veel duurder. Ik kies voor een gemeente om de hoek in plaats van op afstand”. Dit ontlokte bij de aanwezigen een spontaan applaus richting de leden van het college van burgemeester en wethouder.


Daarna was het officiële moment aangebroken waarbij burgemeester Van Beek het eerste exemplaar in ontvangst nam van Teun Juk, gevolgd door de drie wethouders. Teun Juk vertelde dat de samenstellers het boek niet voor zichzelf, maar voor de gemeenschap van Eemsmond hebben gemaakt. “Daarom is ook geweldig mooi dat de uitreiking in het huis van de gemeente plaatsvindt”. Mevrouw van Beek bedankte de samenstellers voor dit prachtige geschenk. “Het college en de inwoners van Eemsmond zijn trots op u”. Zij gaf aan dat een dergelijk boek van grote waarde is. Het vertelt de geschiedenis van een deel van de gemeente. Herkenbaar voor veel mensen. Bovendien bevat het een schat aan informatie die ook bruikbaar is voor het ruimtelijke beleid. Heel mooi dat dit op niet-commerciële basis kan. Heel mooi dat wethouder Sienot het voorwoord mocht schrijven.

Overhandiging van het boek aan burgemeester Van Beek van gemeente Eemsmond.

Namens de samenstellers bedankte Jan Ekema iedereen die meegewerkt heeft aan het boek. Hij greep de gelegenheid aan om het college te attenderen op een merkwaardig bewegwijzeringsbord op de kruising Oudedijk-Eemsweg. Het pleitte er voor de aanduiding Eemspolder te vervangen door Valom. Wethouder Bouman gaf aan hier naar te zullen kijken. Tot slot vertelde hij nog een anekdote over het zijns inziens helaas verdwenen Elingspad. 
Tot slot zette Teun Juk twee personen in het zonnetje. Namelijk Jan Ekema en Siert Bolt. Beiden kregen een exemplaar van het boek uitgereikt, voorzien van een bos bloemen voor hun echtgenotes. Zonder de grote inzet van foto- en informatieverzamelaar Jan Ekema was het boek er in deze vorm niet gekomen. Siert Bolt was tot aan het overlijden van zijn vader in 2009 nauw betrokken bij de opmaak van het boek. Ook ondersteunde hij zijn vader met computerwerk. Namens de familie nam hij het exemplaar van Alje Bolt in ontvangst. Teun Juk onthulde daarbij dat het boek postuum aan Alje Bolt is opgedragen. 
De bijeenkomst werd muzikaal omlijst door het trio Aan Rais, onder leiding van Henk Rozeboom van de muziekschool Rozeboom.
Het boek kost € 47,50. U kunt het bestellen via de knop 'Uitgaven - Recent verschenen'

 
27 oktober 2012
Presentatie gedichtenbundel VURGEN
Huizinge – Op zaterdag 27 oktober 2012 presenteerde Annie Mekel-Dik haar nieuwe gedichtenbundel VURGEN in ’t Ol Schoultje te Huizinge.

De dichteres overhandigde de eerste exemplaren aan Kees Reinders en Fré Schreiber uit Middelstum. Beide heren hebben haar gestimuleerd in het schrijven in het Gronings en vooral door te gaan met dichten in het Gronings. Het was een gezellige bijeenkomst in ’t Ol Schoultje. Poëzie als een “beleving”. Dichteres Annie Mekel vertelde over haar poëzie en droeg voor uit eigen werk. Daarbij stond zij uitvoerig stil bij twee recente interviews die zij had met Toal en Taiken en de Ommelander Courant. Daarin kwam haar poëzie uitvoerig aan de orde. Een gedicht moet je soms “tweimoal lezen” voordat je de diepere laag begrijpt. Kees Reinders en Fré Schreiber waren zeer ingenomen met het feit dat zij de eerste exemplaren in ontvangst mochten nemen. Teun Juk schetste tijdens de bijeenkomst de ontwikkeling van een gedicht in een schriftje naar een poëziebundel. Ook droeg hij een gedicht in het Gronings voor, speciaal gemaakt voor Annie. Hij overhandigde namens de Stichting Uitgaven Noord-Groningen de dichteres een exemplaar van haar eigen bundel. Geraldien van Mechelen en Harriët de Jonge zorgden voor gezellige muziek met hun trekharmonica’s.

De bundel kost slechts € 7,50 (excl. Verzendkosten).11 september 2012
Brochure boek Loppersum voor burgemeester Rodenboog.
LOPPERSUM – Burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum heeft op 11 september 2012 de brochure in ontvangst genomen van het boek Een zelfbewust dorp – Loppersum in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. De samenstellers van het boek, Wil en Ben Scheltens overhandigden hem het eerste exemplaar bij het Lopster gemeentehuis.


Rodenboog was bijzonder ingenomen met het initiatief van de twee broers om een boek te maken over Loppersum. Bijzonder vond hij dat het boek zich specifiek richt op de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. “Het zijn ook de jaren waar ik zelf goede herinneringen aan bewaar. De tijd waarin mensen voor het eerst een televisie kregen en het vertrouwde dorpsgevoel overal nog volop aanwezig was. Ik zie dan ook erg naar het boek uit.”
Wil Scheltens: “Samen met mijn broer Ben heb ik met veel plezier aan het boek gewerkt. De jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw zijn de jaren van onze jeugd in Loppersum. Dat geeft een bijzondere band met deze tijd.” Zijn broer Ben vult aan: “Als we bij elkaar zijn, dan hebben we het vaak over die tijd. In het boek verhalen we over de zaken die toen speelden. Ook hebben we een lijst opgenomen met alle inwoners per straat in 1960. Veel families zullen zich erop terugvinden.” 
De inhoud van het boek is tot stand gekomen op basis van historische feiten en bronnen als notulen en kranten. Ook persoonlijke herinneringen van inwoners van Loppersum zijn erin verweven. Wil Scheltens: “We hebben geprobeerd er een leesbaar en herkenbaar boek van te maken. Daarom hebben we ook tal van foto’s uit die tijd bij de diverse onderwerpen opgenomen. Soms zegt een foto namelijk meer dan duizend woorden.”
Het boek wordt uitgegeven in samenwerking met de Stichting Uitgaven Noord-Groningen in Warffum. In de voorverkoop is de prijs 24,50 euro. De brochure wordt binnenkort huis aan huis bezorgd in het dorp Loppersum. Wie het boek wil bestellen kan ook contact opnemen met Wil Scheltens, Fivelstraat 15, 9919 BC Loppersum, telefoon 0596-572871. Zie ook www.uitgavennoordgroningen.nl. Ook kunt u het boek bestellen door middel van de advertentie elders in deze krant.8 september 2012

Eerste exemplaren boek De kerk van Oosteinde (Roodeschool) uitgereikt.
Oosteinde - Tijdens de Open Monumentendag van jl. zaterdag presenteerde Teun Juk zijn boek over de kerk van Oosteinde. Wethouder Harrie Sienot van de gemeente Eemsmond en ouderling Marianne Spriensma van de Protestantse gemeente Roodeschool namen de eerste exemplaren in ontvangst.


Namens de Stichting Behoud ’t Nijkerkje Oosteinde opende Johanna Meindersma de bijeenkomst. Zij vertelde hoe de kerk in het jaar 1846 was ontstaan. Als gevolg van de inpoldering van de Oostpolder was de bevolking in dit gebied zo gegroeid, dat het nodig was hier te Oosteinde een 2e kerk van Uithuizermeeden te bouwen. In 1913 werd de capaciteit zelfs vergroot van 230 tot ruim 400. Op dit moment is het gebouw buiten gebruik. De stichting wil er graag een nieuwe bestemming aan geven.

In zijn toespraak ging de auteur in op de totstandkoming en inhoud van zijn boek. Hij vertelde hoe hij bijna 30 jaar geleden de bouwtekeningen van de kerk ontdekte in de Groninger Archieven. Het plan om een boek te maken kwam in een stroomversnelling na een tweetal lezingen in de kerk van Oosteinde in respectievelijk 2007 en 2010. Juk ontdekte dat het gebouw veel meer heeft te bieden dan menigeen denkt. Omdat het ontstaan het gebouw niet los staat van het ontstaan van het dorp Oosteinde, wordt in het eerste deel van het boek de geschiedenis van Roodeschool, Oudeschip en Oosteinde beschreven. Tijdens zijn toespraak liet Juk de ruim 80 aanwezigen de fraaie elementen van de kerk zien, zoals de terrazzovloer, de platformkansel, de gebrandschilderde ramen en vier bijzondere gezichten. Vanwege dat laatste gaf hij het boek de subtitel van “Een gebouw met een eigen gezicht” . Hij sprak de wens uit dat het boek een rol mogen spelen in de discussie over de toekomst van het gebouw. Juk: “Dit karakteristieke gebouw verdient het om bewaard te blijven. Het is een uitdaging om er een passende functie voor te vinden”. Hij noemde dat er wel rekening mee gehouden moet worden dat met de tijd de functie van het gebouw zal veranderen.

Wethouder Harrie Sienot feliciteerde de auteur en de Stichting Uitgaven Noord-Groningen met het boek. Nummer 7 in de reeks van monumenten in Noord-Groningen. “De gemeente Eemsmond is rijk aan monumenten. Het is mooi dat de geschiedenis van deze monumenten op deze wijze wordt verteld. Binnenkort gaat het college zich nader buigen over de beeldbepalende panden. Dit in het kader van een gemeentelijke monumentenlijst. Wat dat betreft komt het boek van Teun Juk op het goede moment”. Mevrouw Marianne Spriensma dankte de auteur voor dit prachtige geschenk. De kerkelijke gemeente is hier erg blij mee. Over de toekomst van het gebouw wordt volop nagedacht. Zij besloot haar reactie met een gedicht.

De bijeenkomst werd omlijst door orgelspel van Eddie Mul, die het Van Oeckelenorgel uit 1874 bespeelde. In een drietal intermezzo’s liet hij de aanwezigen genieten van een “toonaangevend” orgel.

De auteur zette vervolgens een aantal personen in het zonnetje, namelijk Bert Bultena uit Hoogeveen en Alje Bolt uit Uithuizen vanwege de hulp bij het archiefonderzoek. En verder Antje Meijer-Ten Harkel die samen met Frederiek Bosch de vele foto’s in het boek maakte. Zo maakte Antje Meijer-ten Harkel de drie foto’s die de achterkant van het boek sieren. Ook drukker Sikkema werd niet vergeten. Allen kregen een bos bloemen en een exemplaar van het boek. 
Het boek De kerk van Oosteinde Roodeschool. Een gebouw met een eigen gezicht is geheel in kleur uitgevoerd, telt bijna 80 pagina’s en kost slechts €7,00. De uitgave is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Eemsmond, het Huis van de Groninger Cultuur, SNSfonds Eemsmond, en de K.P. Boonstichting. De netto opbrengst van het boek komt ten goede aan dit monumentale kerkgebouw. 
Het boek is verkrijgbaar bij de St. Behoud ’t Nijkerkje Oosteinde, Toppinga’sweg 2, 9984 XE Oudeschip (tel. 0596-592149) en ook te bestellen via de website www.uitgavennoordgroningen.nl5 juli 2012

Brochure Polderboek voor wethouder Jan Dobma
Uithuizen – wethouder Jan Dobma van de gemeente Eemsmond heeft het eerste exemplaar van de brochure van het boek Uithuizer polders in woord en beeld in ontvangst genomen. De overhandiging vond plaats bij de voormalige Polderschool in Valom.

Wethouder Dobma was bijzonder blij met het initiatief om tot de uitgave van dit Polderboek te komen. Niet alleen woont hij zelf in het gebied. Ook bewaart hij mooie herinneringen aan de Polderschool. Als student aan de pedagogische academie liep hij er ooit stage. De bewoners van de Polderschool waren aangenaam verrast dat de uitreiking plaats vond op deze unieke locatie. Samenstellers van het boek zijn Jan Ekema uit Uithuizen en Teun Juk uit Hattem. Het is een bijzonder boek over de geschiedenis van het gebied ten noorden van Uithuizen. Ruim 600 pagina’s en meer dan 1000 foto’s telt het boek. Het boek heeft 13 hoofdstukken waarin alle polders aan bod komen. Ook wordt er specifiek aandacht geschonken aan het oude Uithuizer zwembad, de Polderschool en onderwerpen als visserij, wadlopen en dergelijke. De brochure is te downloaden op deze site. 
De prijs bij voorintekening bedraagt € 37,50. Na verschijning geldt de boekhandelprijs van € 47,50. Wilt u in het bezit komen van dit boek? Klik dan op de button bestellen.

27 april 2012

Boek Groninger Molenhistorie gepresenteerd
Groningen – In het Groninger Molenhuis is op 27 april 2012 het boek Groninger Molenhistorie. Opstellen over historische aspecten van Groninger Molens van Uithuizer Bob Poppen gepresenteerd. De auteur overhandigde het eerste exemplaar van dit lijvige boekwerk aan Erik Triemstra, voorzitter van het Groninger Molenhuis en het Groninger Museumhuis.

De bijeenkomst werd geleid door onze voorzitter Teun Juk uit Hattem. In zijn inleiding gaf hij aan dat Bob Poppen, molenaar op molen De Liefde te Uithuizen, niet zomaar een molenaar is. Hij is zelfs een schrijvende molenaar!. Poppen publiceerde tal van artikelen en heeft een eigen website waarop veel over molens is te vinden. Het maken van het boek was een heel project, wat Bob Poppen heel wat energie heeft gekost. Maar ja, zo grapte Juk, “wie niet wit wil worden, moet uit de molen blijven”. Bob Poppen heeft gewerkt “als een molenpaard” om dit boek te maken. 
Daarna ging Bob Poppen in op de totstandkoming van zijn boek. In het boek zijn artikelen opgenomen die eerder in diverse molenbladen zijn verschenen, aangevuld met nieuw materiaal. Hieronder zijn ook artikelen die eerder in het halfjaarlijksbericht van de St. Historische Kring Noordelijk Hunsingo zijn verschenen. Zo ontstonden 50 opstellen die een dwarsdoorsnede geven uit de geschiedenis van de Groninger molens. De aanwezigen in het Groninger Molenhuis kregen van de auteur een origineel presentje. Een graanmonsterzakje met daarin een verhaal. “Kijk om u heen, kijk naar molens, laat u er door inspireren, luister naar de verhalen over vroeger en schrijf ze op, verzamel ze en doe ze, bijvoorbeeld in dit zakje”, zo daagde hij zijn gehoor uit.
De auteur overhandigde het eerste exemplaar aan Erik Triemstra, voorzitter van het Groninger Molenhuis en het Groninger Museumhuis. Triemstra prees het initiatief van de auteur en benadrukte het cultuurhistorisch belang van de Groninger molens. Ze maken deel uit van ons erfgoed en zijn het waard om te bezichtigen. Inwoners van dorpen met een molen, zijn er vaak erg blij mee. Een molen roept herkenning op. Triemstra gaf aan onder de indruk te zijn van het boek dat een schat aan informatie bevat en hoopte dat het veel gelezen zou worden.
Tot slot overhandigde Teun Juk ook een exemplaar aan de auteur zelf. “Het zou jammer zijn dat, wanneer alle boeken zijn verkocht, er geen exemplaar in je eigen boekenkast staat”, aldus Juk. 
De uitgave van het boek is mogelijk gemaakt dankzij subsidies van de gemeente Eemsmond, Huis Groninger Cultuur, J.B. Scholtenfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
9 februari 2012

Brochure Groninger molenhistorie voor wethouder Jan Dobma
Uithuizen – Wethouder Jan Dobma van de gemeente Eemsmond mocht donderdag 9 februari een brochure in ontvangst nemen over het boek Groninger Molenhistorie.

Wethouder Dobma was bijzonder ingenomen met het nieuwe initiatief van Bob Poppen, één van de vrijwillige molenaars op de molens van de gemeente Eemsmond. “Het plaatst onze molens weer volop in de belangstelling. En dat is ook nodig, willen we met elkaar de molens in stand houden. Daarom steunt de gemeente Eemsmond dit initiatief van harte”.
Auteur Bob Poppen is sinds het jaar 2000 vrijwillig molenaar op molen De Liefde. Daarnaast houdt hij zich ook intensief bezig met de geschiedenis van de Groninger molens. Dit heeft geresulteerd in een kloek boek met maar liefst 50 opstellen over historische aspecten van Groninger molens. Bob Poppen: “Het wordt een bijzondere uitgave. Ik heb ondermeer onderzoek gedaan naar de molens in de Eemspolder (De Goliath), de Lauwerpolder, ´t Lage van de Weg, Garsthuizen, Middelstum, Onderdendam en Zeerijp. Er zijn ook onderwerpen over Bedum, Losdorp, Den Andel, Uithuizermeeden en Mensingeweer”.
Het boek wordt uitgegeven in samenwerking met de Stichting Uitgaven Noord-Groningen. 
Het boek krijgt een omvang van maar liefst 460 pagina´s. Ook worden er veel foto´s in opgenomen. De prijs bij voorintekening (tot 15 april 2012) is slechts € 20,--. Het boek is via deze site te bestellen.


Auteur Bob Poppen overhandigde hem het exemplaar bij molen De Liefde te Uithuizen.4 oktober 2011

Uitreiking ‘van Breede tot Wortelpot’ 
Op dinsdag 4 oktober is in de raadzaal van de gemeente Eemsmond het eerste exemplaar van het boek ’Van Breede tot Wortelpot’ overhandigd aan het college van B&W. 
Het boek beschrijft de betekenis en historische achtergronden van alle straten, pleinen en buurten in de gemeente Eemsmond.. Na een korte inleiding bij elk dorp, worden per dorp alle straten alfabetisch beschreven en verklaard en zo ontstaat een schitterend gevarieerd en caleidoscopisch beeld van de geschiedenis van de gemeente Eemsmond.

Burgemeester Van Beek en wethouder Bouman van de gemeente Eemsmond bladeren aandachtig in het boek Van Breede tot Wortelpot.

 
Een trots redactieteam en andere medewerkers krijgen een exemplaar van het boek Van Breede tot Wortelpot uitgereikt door wethouder Harrie Sienot van de gemeente Eemsmond.

       
Toespraak wethouder Harrie Sienot.

Brochure ‘De koren- en pelmolen De Liefde’
Op zaterdag 14 mei 2011 werd in molen ‘De Liefde’ in Uithuizen het eerste exemplaar van de brochure ‘De koren- en pelmolen De Liefde’ overhandigd aan wethouder Jan Dobma van de gemeente Eemsmond.

Molenaar Bob Poppen vertelt hierin het verhaal van de koren- en pelmolen ’De Liefde’ te Uithuizen. Deze brochure, deel vier in de reeks Monumenten in Noord – Groningen , is een prachtige gids en naslagwerk geworden over een molen met een rijke historie.

Wethouder Dobma ontvangt het eerste exemplaar van molenaar Bob Poppen en Teun Juk, voorzitter Stichting Uitgaven Noord-Groningen


       
Wethouder Dobma spreekt de aanwezigen toe.


Molenaar Bob Poppen geeft uitleg over de molen        


De schrijver signeert de eerste exemplaren.Op zaterdag 26 maart 2011 om 15.00 uur is in de Nicolaaskerk te Oldenzijl (Gn) het nieuwe boek van Teun Juk (Hattem) over de Nicolaaskerk van Oldenzijl gepresenteerd.


Foto: © Anjo de Haan