Wirdum. Grasduinen en schelpen zoeken

Op zaterdag 21 november 2020 verschijnt het boek “Wirdum. Grasduinen en Schelpenzoeken”.
Een bijzonder kijk- en leesboek over de geschiedenis van het Groningse dorp Wirdum. Het is een unieke uitgave.

De gekozen opzet maakt het boek aantrekkelijk voor een breed publiek. Het schetst een beeld van hoe het leven zich voltrok in een Gronings wierdendorp. Het boek zal daarom niet alleen de inwoners en oud-inwoners van Wirdum aanspreken maar ook de bewoners van soortgelijke dorpen in de provincie.

Auteurs zijn Toy van Nulck, Henk de Wilde en Judith Zijlstra. Gedurende vijf jaren verdiepten zij zich in de boeiende historie van Wirdum. Over hun boek zeggen de auteurs: “Een boek om in te grasduinen en, naar wij hopen, om te genieten van de parels die we vonden in de schelpen die we verzamelden”. Het boek wordt gedrukt in een buitengewoon formaat (23,5 x 28 cm). Op de omslag staat een verbeelding van Wirdum gemaakt door beeldend kunstenaar Antje Sonnenschein.

Het bijzondere boek heeft een omvang van 136 pagina’s. De gevarieerde tekst is rijk geïllustreerd met veel oude foto’s.
Het boek wordt uitgegeven in samenwerking met de Stichting Uitgaven Noord-Groningen en Drukkerij Sikkema te Warffum.

Beknopt overzicht van de inhoud
De geschiedenis van Wirdum wordt op overzichtelijke wijze in 7 hoofdstukken gepresenteerd. De auteurs gaan op zoek naar sporen uit het rijke verleden. Ze lazen boeken, doken in archieven, oude geschriften, kranten en websites en vonden tal van wetenswaardigheden. De auteurs laten de rijke geschiedenis van een bijzonder dorp op geheel eigen wijze tot leven komen.

De inhoud is als volgt:
I. Het dorp Wirdum
Een verhaal over het ontstaan van het dorp, de waterlopen zoals het Wirdumermaar en het Damsterdiep en de straten en wegen. Maar ook Eekwerd komt aan de orde.
II. Borgen en boerderijen
Door de eeuwen heen werd Wirdum omringd door borgen, edele heerden en boerderijen. Allemaal worden ze er uitgelicht, zoals de Fromaborg, Bolhuis en natuurlijk Rusthoven, Op ter Borg met z’n prachtige duiventil, Steenhuisheerd, Heerkenheerd en vele anderen.
III. Middenstand en arbeiders
In het verleden had Wirdum een florerende middenstand en woonden er veel arbeiders. In 1950 waren er maar liefst 50 winkels in het dorp. Dit alles is beschreven aan de hand van verhalen van oud inwoners en aangevuld met zeldzaam beeldmateriaal.
IV. Bedrijven en bedrijvigheid
Van oudsher was Wirdum een bedrijvig dorp. In dit hoofdstuk worden de bedrijven en de bedrijvigheid in beeld gebracht, zoals de bekende steenfabriek Rusthoven, het afgraven van de wierde en de verdwenen molen aan de Wirdumerweg.
V. Kerk en religie
In de middeleeuwen werd de kerk van Wirdum gebouwd. Daarmee is de kerk het oudste gemeenschapshuis in het dorp. Bijzonder is dat er een 13de -eeuwse priesterzerk bewaard is gebleven. Bij de kerk stond een toren die in 1878 is afgebroken. In dit hoofdstuk wordt verteld hoe het met kerk en godsdienst door de eeuwen heen is gegaan.
VI. Onderwijs
Een terugblik op meer dan duizend jaar onderwijs in Wirdum. Van het bezoek van de missionaris Liudger en de bard Bernlef in 779 tot de definitieve sluiting van de school aan de Stadsweg in 2016. Met veel typische klassenfoto’s waarvan de oudste in 1887 werd gemaakt bij de opening van de toen nieuwe school aan het Kerkepad.
VII. Sport, spel en cultuur
In dit hoofdstuk staat de geschiedenis van het verenigingsleven centraal. Sportverenigingen zoals de ijsclub die al in 1887 werd opgericht, maar ook de begrafenisvereniging, de pluimveevereniging en de visclub. Het belang van Dorpsbelangen en de dorpskrant voor de gemeenschap komt aan bod en de functie die de cafés en later het dorpshuis hadden voor het dorpsleven.

Beperkte oplage, aantrekkelijke prijs!
Verzeker u van een exemplaar van dit boek en stuur de intekenbon in.
Tot en met 18 oktober 2020 geldt voor dit waardevolle boek een intekenprijs van
€ 22,50.
Profiteer van deze bijzondere aanbieding! Nadien is de prijs € 29,50.
Wanneer u nu intekent voor het boek, dan bent u er zeker van een exemplaar tegen de intekenprijs te ontvangen.